Krew i układ krwiotwórczy.

0 Comment


Medycyna jest jedną z najstarszych nauk z jaką miał styczność człowiek na przestrzeni swojego istnienia na naszej ziemskiej planecie.

Wraz z rozwojem nauk medycznych pojawiały się wciąż inne, nowe dziedziny obejmujące coraz to węższe i bardziej złożone strukturalnie obszary budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Rozpoznanie i przeprowadzenie na nich działań badawczo – analitycznych, pozwoliły zarówno na podniesienie poziomu zdrowotnego ludzkiego bytu, jak i też na konsekwentne ograniczanie strat populacji, wynikających głównie z inwazji epidemiologicznych oraz różnego rodzaju ataków infekcji, nierozpoznanych jeszcze wówczas w pełni przez medycynę, lecz zabójczo groźnych dla życia ludzkiego.

W czasach obecnych rozwój wiedzy medycznej, połączonej z szeregiem innych dziedzin naukowych, postępuje tym intensywniej im bardziej jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju zagrożenia wynikające w dużej mierze z degradacji środowiska przyrodniczego, powodowanej ekspansją cywilizacyjną społeczeństw naszego globu.

Powstają w tych okolicznościach nieznane wcześniej czynniki chorobotwórcze, a w wyniku ich działania – stany chorobowe, trudne do efektywnego zdiagnozowania , a tym samym w konsekwencji, do skutecznego ich zwalczania.

Wśród dziedzin medycznych, na które świat naukowy zwrócił ostatnio szczególną uwagę znalazła się hematologia. Obejmuje ona bardzo szeroki obszar wiedzy o krwi i układzie krwionośnym.

Wydawałoby się, że współczesna medycyna osiągnęła już niemal pełnię wiedzy w tej materii, gdy tymczasem wyniki kolejnych badań, przeprowadzonych przez środowiska naukowe, przynoszą nam rewelacyjnie ważne informacje, przydatne w lecznictwie medycznym nawet w odniesieniu do chorób uważanych do niedawna za nieuleczalne.

Krew przenoszona przez układ krwionośny po wszelkich organach człowieka, od dawna uważana była za źródło życia, z którego organizm ludzki czerpie energię oraz niezbędny dla życia tlen, lecz naukowa dociekliwość sięgnęła w ostatnich latach jeszcze głębiej, szukając nowych cech tej substancji oraz korzystnego zastosowania w lecznictwie, zawartych w niej składników.

W tych okolicznościach pojawiły się komórki macierzyste, z ich antynowotworowym arsenałem. Powstają już pierwsze banki krwi pępowinowej i komórek macierzystych, mające stanowić bazę obronną, przede wszystkim dla rodzących się obecnie pokoleń.

Z komórkami macierzystymi współczesna medycyna wiąże olbrzymie nadzieje również z racji ich ewentualnego wykorzystania w zabiegach regenerujących układ nerwowy, co jest szczególnie ważne dla osób, które w wyniku mechanicznych działań doznały uszkodzeń rdzenia kręgowego.

Nauka nie spoczywa jednak na przysłowiowych laurach – trwają dalsze intensywne badania w tym także w obszarze hematologii, w poszukiwaniu panaceum na zwalczanie chorób z grupy tych, które najbardziej zagrażają istnieniu człowieka, dążąc jednocześnie do głównego celu jakim jest przedłużenie życia ludzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *