Najważniejsze parametry krwi

0 Comment


Najbardziej standardowym badaniem krwi jest morfologia i jest to jedno z najczęściej sugerowanych badań, jakie musimy wykonać na prośbę lekarzy różnych specjalizacji.

Warto zatem zadać sobie pytanie o to, jakie są najważniejsze parametry krwi, a tym samym – jak należy odczytywać wyniki badania krwi. Jednym z najważniejszych parametrów krwi jest hemoglobina będąca białkowym składnikiem czerwonych krwinek.

To właśnie ona odpowiada tak za transport tlenu, jak i dwutlenku węgla. Wartości hemoglobiny zmieniają się wraz z wiekiem, są przy tym uzależnione od naszej płci. Jeśli hemoglobiny jest za dużo, może to świadczyć o odwodnieniu. Zbyt niski poziom to z kolei oznaka przewodnienia i niedokrwistości. Lekarze analizujący wyniki badania morfologicznego zwracają też uwagę na poziom erytrocytów.

Nie powinno się go bagatelizować, mamy bowiem do czynienia z czerwonymi krwinkami. Jeśli jest ich za dużo, może to świadczyć między innymi o wadach serca. Zbyt mała ilość czerwonych krwinek może świadczyć o niedokrwistości oraz o nagłej utracie krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *